top of page

 

Coachning

Jag hjälper dig att skapa klarhet i din karriär. Tillsammans utforskar och utvecklar vi dina styrkor, drivkrafter och potential.

 

En Karriärcoach har specialistkunskap om människan i arbetslivet och är expert på att lyssna och ställa rätt frågor som får dig att tänka till. Innehållet i samtalet styrs genom att vi startar med en nulägesanalys, en självinventering, ”vem är jag och vad vill jag”. Vad befinner du dig nu. Du får ökad självinsikt och klarhet i ditt personliga varumärke och stöd under resans gång.

 

En coach är utbildad att vara lyhörd och ställa de rätta frågorna och kanske ge dig ett annat perspektiv på saker. En coach får inte ha en egen agenda eller ge råd utan utgår alltid från ditt mål och dina målsättningar.

 

Ibland vill man nå konkreta mål, andra gånger är behovet mer att ha en egen coach och ett bollplank som man träffar regelbundet för att stanna upp och reflektera. Då kan det var skönt och givande att prata med någon utomstående som kan ställa oss de rätta frågorna och som man kan bolla med. 

bottom of page